Що таке кредитна спілка

Що таке кредитна спілка

У багатьох країнах світу широко розвинені та користуються популярністю серед населення кредитні спілки. Сьогодні понад 76 мільйонів людей у 80 країнах світу є членами 37 тисяч кредитних спілок.

Кредитні спілки України представляють кооперативний сектор системи фінансових інститутів та у багатьох країнах світу відіграють значну роль ринку фінансових послуг населенню. У Канаді кредитні спілки об'єднують у своїх лавах близько третини населення і є власниками приблизно 14% усіх канадських вкладів. У США кредитні спілки, незважаючи на малу частку в сумарних активах усіх фінансових інститутів, найчисленніший фінансовий інститут.

Кредитна спілка - кооперативний фінансовий інститут, який надає фінансові послуги лише своїм членам. Тому особливо сильно кредитні спілки розвинені у тих країнах, у господарському житті яких значну роль відіграють дрібні підприємці та наймані працівники.

З історії розвитку кредитних спілок

Одними з перших кредитних спілок виникли в Німеччині наприкінці минулого століття. Ідея їхнього створення полягала в тому, щоб люди об'єднавши свої заощадження з метою збереження їх від інфляції, могли отримувати в кредитному союзі позички під невисокий відсоток. Надалі рух кредитних спілок поширився у більшості країн світу.

Особливого значення розвиток кредитних спілок мало за часів економічних криз. Успішно розвивалися кредитні спілки у роки розрухи. Відомо багато прикладів, коли в умовах економічної кризи банкрутували банки, але більшість кредитних спілок продовжувала працювати. Це пояснюється специфічними рисами кредитної спілки як фінансової компанії, зокрема, демократичним характером управління, принципом взаємопідтримки, взаємовиручки як серед пайовиків кредитної спілки, так і у відносинах з іншими кредитними спілками.

Що таке кредитна спілка?

Кредитна спілка - об'єднання громадян за місцем проживання або за професійною ознакою з метою взаємної фінансової підтримки. Об'єднуючи кошти своїх членів (пайовиків), кредитна спілка видає пайовикам позички, зберігає їхні гроші від інфляції та створює механізм соціальних гарантій своїм пайовикам.

Окрім взаємного кредитування та заощадження грошей кредитна спілка пропонує своїм членам безліч послуг: веде консультації з економічних та юридичних питань, видає поруки за пайовика щодо його позик у банку, посередничає при купівлі для пайовиків кредитної спілки необхідних їм товарів.

Кредитні спілки – організації, що діють на правах юридичної особи, та повинні проходити реєстрацію.